fbpx
Asset 10

კოსმეტიკა

სახის წმენდა

ჰიპერჰიდროზის მკურნალობა ბოტოქსით პრეპარატი ნაბოტა 100 ერთ. – იმედი L

ბოტოქსი სახის ზედა მესამედი პრეპარატი ნაბოტა კორეული 100 ერთ. – იმედი L

ბოტოქსი სახის ზედა მესამედი პრეპარატი ნაბოტა კორეული 50 ერთ კლინიკის პაციენტი – იმედი L

ბოტოქსი სახის ზედა მესამედი პრეპარატი ნაბოტა კორეული 50 ერთ საკუთარი პაციენტი

ბოტოქსი სახის ზედა მესამედი პრეპარატი ნაბოტა კორეული 50 ერთ

ჰიპერჰიდროზის მკურნალობა ბოტოქსით პრეპარატი ნაბოტა 100 ერთ

ბოტოქსი სახის ზედა მესამედი პრეპარატი ნაბოტა კორეული 100 ერთ

ბოტოქსი სახის ზედა მესამედი პრეპარატი ნაბოტა კორეული 50 ერთ კლინიკის პაციენტი

სახის ბიორევიტალიზაცია პრეპ.ტოსკანი შპრიცით – იმედი L