fbpx
Asset 10

ონლაინ სერვისი

ოჯახის ექიმი

ფასი:

45

ავანსი:

20

ენდოკრინოლოგი

ფასი:

45

ავანსი:

20

პედიატრი ონლაინ

ფასი:

45

ავანსი:

20

ნევროლოგის ონლაინ კონსულტაცია

ფასი:

45

ავანსი:

20

დერმატოლოგის ონლაინ კონსულტაცია

ფასი:

45

ავანსი:

20

კარდიოლოგის ონლაინ კონსულტაცია

ფასი:

45

ავანსი:

20

ოფთალმოლოგი ონლაინ

ფასი:

45

ავანსი:

20

ექიმის კონსულტაცია

ფასი:

45

ავანსი:

20

რევმატოლოგის ონლაინ კონსულტაცია

ფასი:

45

ავანსი:

20

პედიატრის ონლაინ კონსულტაცია

ფასი:

45

ავანსი:

20

ფსიქოლოგის ონლაინ კონსულტაცია

ფასი:

45

ავანსი:

20

დერმატოლოგის ონლაინ კონსულტაცია

ფასი:

45

ავანსი:

20

ენდოკრინოლოგის ონლაინ კონსულტაცია

ფასი:

45

ავანსი:

20

ნევროლოგის ონლაინ კონსულტაცია

ფასი:

45

ავანსი:

20

ალერგოლოგის ონლაინ კონსულტაცია

ფასი:

45

ავანსი:

20

ინფექციონისტის ონლაინ კონსუტაცია

ფასი:

45

ავანსი:

20

რეპროდუქტოლოგის ონლაინ კონსულტაცია

ფასი:

45

ავანსი:

20