fbpx
Asset 10

კოსმეტიკა

სახის წმენდა

ფასი:

60

ავანსი:

20

ჰიპერჰიდროზის მკურნალობა ბოტოქსით პრეპარატი ნაბოტა 100 ერთ. – იმედი L

ფასი:

450

ავანსი:

20

ბოტოქსი სახის ზედა მესამედი პრეპარატი ნაბოტა კორეული 100 ერთ. – იმედი L

ფასი:

500

ავანსი:

ბოტოქსი სახის ზედა მესამედი პრეპარატი ნაბოტა კორეული 50 ერთ კლინიკის პაციენტი – იმედი L

ფასი:

280

ავანსი:

ბოტოქსი სახის ზედა მესამედი პრეპარატი ნაბოტა კორეული 50 ერთ საკუთარი პაციენტი

ფასი:

280

ავანსი:

ბოტოქსი სახის ზედა მესამედი პრეპარატი ნაბოტა კორეული 50 ერთ

ფასი:

280

ავანსი:

ჰიპერჰიდროზის მკურნალობა ბოტოქსით პრეპარატი ნაბოტა 100 ერთ

ფასი:

450

ავანსი:

ბოტოქსი სახის ზედა მესამედი პრეპარატი ნაბოტა კორეული 100 ერთ

ფასი:

500

ავანსი:

ბოტოქსი სახის ზედა მესამედი პრეპარატი ნაბოტა კორეული 50 ერთ კლინიკის პაციენტი

ფასი:

280

ავანსი:

სახის ბიორევიტალიზაცია პრეპ.ტოსკანი შპრიცით – იმედი L

ფასი:

320

ავანსი:

სახის ბიორევიტალიზაცია პრეპარატი რევიტრანი – იმედი L

ფასი:

280

ავანსი:

სახის ბიორევიტალიზაცია პრეპარატი აპრილაინი ჰიდრო – იმედი L

ფასი:

400

ავანსი:

სახის ბიორევიტალიზაცია პრეპარატი მეზოჰილი – იმედი L

ფასი:

190

ავანსი:

სახის ბიორევიტალიზაცია პრეპარატი მეზოჰილი

ფასი:

190

ავანსი:

სახის ბიორევიტალიზაცია პრეპარატი აპრილაინი ჰიდრო

ფასი:

400

ავანსი:

სახის ბიორევიტალიზაცია პრეპარატი რევიტრანი

ფასი:

280

ავანსი:

სახის ბიორევიტალიზაცია პრეპ.ტოსკანი შპრიცით

ფასი:

320

ავანსი:

სახის ბიორევიტალიზაცია პრეპარატი ტოსკანი

ფასი:

0,00

ავანსი:

ცხვირ-ტუჩის ფილერი პრეპარატი აპრილაინი შვეიცარია – იმედი L

ფასი:

500

ავანსი:

ტუჩის ფილერი პრეპარატი ნეურამისი ვოლუმი – იმედი L

ფასი:

320

ავანსი:

ცხვირ-ტუჩის ფილერი პრეპარატი აპრილაინი შვეიცარია

ფასი:

500

ავანსი:

ცხვირ-ტუჩის ფილერი პრეპარატი ნეურამისი დიფი კორეული

ფასი:

310

ავანსი:

ტუჩის ფილერი პრეპარატი ნეურამისი ვოლუმი

ფასი:

320

ავანსი:

ტუჩის ფილერი პრეპარატი აპრილაინი შვეიცარია

ფასი:

0

ავანსი: